Метод 

Позитивної транскультуральної психотерапії

Позитивна психотерапія - це новітній гуманістичний напрямок сучасної психотерапії, офіційно визнаний Європейською Асоціацією Психотерапії (EAP) у 1996 році.


Назва Позитивної психотерапії походить від лат. positum, що значить "даний", "фактичний", "дійсний", "той, що є насправді".

У Позитивній психотерапії зазначається, що хвороби, конфлікти, стреси, життєві негаразди є даністю життя кожної людини і це треба визнавати. І, поруч з цим, корисно визнавати, що людина наділена здібностями, завдяки яким здатна знаходити рішення найскладніших проблем та втілювати їх у життя. Це також даність життя кожної людини."Якщо існує проблема - то існує і її вирішення".

Основними складовими методу Позитивної психотерапії є:

  • Positum-підхід, що базується на принципі надії по відношенню до конструктивної природи людини, її здібностей та можливостей вирішувати власні проблеми;
  • Психодинамічний диференційний аналіз змісту конфліктів, що базується на принципі гармонізації актуальних та базових здібностей "Знати" та "Любити";
  • 5-крокова стратегія психотерапевтичної допомоги на основі принципу консультування, у процесі якого клієнти вчаться самі допомагати собі.

Позитивна психотерапія є ресурсо-фокусованим методом, що системно поєднує у собі психодинамічний, когнітивний та поведінковий елементи.Це забезпечує коротко-терміновість консультування у руслі Позитивної психотерапії.